• slider image 520
:::

搜尋

榮譽榜 楊智欽主任 - 藝術中心 | 2022-10-19 | 點閱數: 317

111學年度學生美展台南市初賽得獎名單:

中年級水墨畫類    第一名黃香草(三仁)

                             第三名王品涵(三禮)  以上兩件作品將代表台南市參加全國賽

低年級繪畫類     佳作劉桓萁(一禮)

                           佳作王俞喬(一仁)  佳作謝牧潔(二義)

中年級繪畫類      佳作黃偉宸(三義) 佳作吳沛穎(三禮)

高年級繪畫類      佳作沈欣威(五義)

         平面設計    佳作許云薾(五仁)

 

       恭喜再恭喜!

 

                     

:::

寶仁小學

展開 | 闔起

台南市教育局公告

即時空品測站資訊看板

Dr.eye 英漢字典

查單字

萌典查詢

維基百科查詢